Click below to see the BmyEyes collection:

 

 

 


 

Anatolia College

Maria Andreadaki

Klio Antoniou

Ioanna Yiagoudi

Ζeno Kalfas

Irma Ligda

Minoa Panidou

Petros Papakiriakou

Demetri Parathiras

Μenelaos Sinos

Τarsi Tzenanidou

Harry Hatzichristidis

Αnastasios Orologas

 

 

 

The artists above appear in alphabetical order sorted by their last names in Greek

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

With the kind support:

 

______________________________________________