Η δεύτερη φάση του MSgoesArtistic.gr project ονομάζεται BmyEyes.
§
Στην ενέργεια αυτή συμμετέχουν όσοι αγαπούν τη φωτογραφία -λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας ή του ενδιαφέροντός τους ως hobby.
§
Η ευρύτερη αυτή συμμετοχή ενισχύει την απήχηση και τη δυναμική της φωτογραφικής συλλογής BmyEyes και καθιστά αδύνατη τη διάκριση των ατόμων με και χωρίς Πολλαπλή Σκλήρυνση.
§
Έτσι, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες του καθενός, όλοι μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μέσα από το φωτογραφικό φακό...
§
......................................................................................................... Περισσότερα
|
|
Με την ευγενική υποστήριξη:
______________________________________________