Ευχαριστίες

Η οργάνωση της συλλογής MSgoesArtistic.gr έγινε με την υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρίας MERCK SERONO (www.merckserono.gr) και τη συνεργασία των καλλιτεχνών που παραχώρησαν το δικαίωμα χρήσης των έργων τους. Θερμές ευχαριστίες στους συγγενείς των καλλιτεχνών που διευκόλυναν το έργο της συλλογής των πρωτότυπων έργων.

 

Η κατασκευή της ιστοσελίδας www.MSgoesArtistic.gr, η διαχείριση της ψηφιοποίησης των έργων, η σύνταξη και οργάνωση των συνοδευτικών κειμένων και η μετάφρασή τους στην Αγγλική γλώσσα έγιναν από την ομάδα του ecoreview.gr (www.ecoreview.gr).

 

Ευχαριστούμε τη διοίκηση, τα μέλη και το προσωπικό της Ελληνικής Εταιρίας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (www.gmss.gr) για τη συνεργασία τους.

.....................................................................................................

____________________________mslogo250 gr

 

 

Acknowledgements

The ΜSgoesArtistic.gr project was made possible with the support of MERCK SERONO (www.merckserono.gr) and the cooperation of participating artists who granted the rights to use the artworks presented in this website. We would like to extend our gratitude to the artists’ relatives who helped with the collection of original works.

 

The construction of the www.MSgoesArtistic.gr website, the digitization of the artworks, the preparation of accompanying texts and the English language translation were executed by the ecoreview.gr team (www.ecoreview.gr).

 

Special thanks to the administration, members and personnel of the Greek MS Society (www.gmss.gr) for their cooperation.

.....................................................................................................

_________________